Følgende stevner reiser Stall Olsen på 2019 ved behov

 24-27/10 Arendal E-stevne hest

02-03/11 Åros Lars Ramussen kurs

08-09/11 Arendal D-stevne

22-24/11 Epona L-stevne

06-08/12 Arendal L-stevne