SOMMERLEIR 2021

  

Kurs1 (uke 26) 27-02 Juli

Kurs 2  (uke 27)   04-09 Juli    

Kurs 3  (uke 28)   11-16 Juli

Kurs 4 (uke 29)    18-23 Juli

 

                                Jeg melder meg herved på SOMMERLEIR 2021

 

NAVN……………………………………………………………………………………………….

 

ADRESSE………………………………………………………………………………………………..

 

ALDER…………………………………………………TLF…………………………………………….

 

Jeg melder meg på kurs nummer…………….

Ønskeliste for  ponni/Hest

 

1……………………………………..2……………………………………3………………………………..

 

Jeg er innforstått med at all deltakelse skjer på eget ansvar, og at jeg må betale 2000 kr ved påmelding og at påmeldingen er bindende.

 

Underskrift……………………………………………………………….Dato………………………………

Underskrift av foresatte( eventuelt)………………………………………………………………………….

 

PS: Lever påmeldingsskjema på rideskolen, eller på mail stallolsen@live.com