SOMMERLEIR 2018

 

Kurs 1  (uke 26)   24.juni-29.Juni    Ponnikurs

Kurs 2  (uke 27)    01.juli-06.juli     Ponnikurs

 

                                Jeg melder meg herved på SOMMERLEIR 2019

 

NAVN……………………………………………………………………………………………….

 

ADRESSE………………………………………………………………………………………………..

 

ALDER…………………………………………………TLF…………………………………………….

 

Jeg melder meg på kurs nummer…………….

Ønskeliste for  ponni/Hest

 

1……………………………………..2……………………………………3………………………………..

 

Jeg er innforstått med at all deltakelse skjer på eget ansvar, og at jeg må betale 2000 kr ved påmelding og at påmeldingen er bindende.

 

Underskrift……………………………………………………………….Dato………………………………

Underskrift av foresatte( eventuelt)………………………………………………………………………….

 

PS: Lever påmeldingsskjema på rideskolen, eller på mail stallolsen@live.com