Weekendkurs må dessverre vente til Korona situasjonen er under kontroll

 

 

 

21-22 Mars blir det arrangert rideknappen-kurs på Åros!

Rideknappen er et bevis for gjennomførte og godkjente ferdighetsprøver i ridning samt stell av hest og kunnskap om hest.

Rideknappen er inndelt i fem forskjellige grader, som er tilpasset varierende nivåer hos rytterne og som på den måten skal sikre kontinuitet i skoleringen av rideinteresserte. Rideknappen er utformet som et emaljert merke i metall. Merket er likt for samtlige grader, men hver grad har sin bestemte farge.

Rideknappen omfatter blant annet følgende emner:

  • Stell av hest og utstyr
  • Rengjøring i stallen
  • Mønstring
  • Litt om fôring
  • Kjennskap til farge, avtegn, navn på ytre kroppsdeler hos hesten
  • Visitering
  • Klargjøring av konkurransehesten
  • Grunnleggende ridning
  • Ridning i trafikkert område
  • Ridning i terreng

Se denne linken for utfyllende informasjon om hver enkelt rideknapp:

https://www.rytter.no/klubb/aktiviteter/rideknappen-2/

LØRDAG: 14.00-16.00

Vi går gjennom de teoretiske delene for hver rideknapp, forklarer hvordan det foregår, og har praksis i stallen etterpå med hestene. Ingen ridning.

SØNDAG: 14.00-17.00 ( Avhenger av antall påmeldte)

Selve prøve-dagen

Teori, praksis, ridning og utdeling av diplom og pins. 

Dagen blir delt inn i puljer når vi vet hvor mange som skal delta på hver enkelt rideknapp.

PRIS Rideknappen 1: 400 kr

PRIS Rideknappen 2: 450 kr

PRIS Rideknappen 3: 500 kr

PRIS Rideknappen 4: 500 kr

PRIS Rideknappen 5: 500 kr